Maturitní okruhy z účetnictví 2019

Datum vydání: 19. 11. 2019

Stáhněte si: vzorový účtový rozvrh pro podnikatele.

Pavel Štohl, Vladimír Klička: Maturitní okruhy z účetnictví 2019

Obsah

 1. Právní úprava účetnictví
 2. Dokumentace
 3. Inventarizace
 4. Dlouhodobý majetek
 5. Odepisování a vyřazování dlouhodobého majetku
 6. Zásoby materiálu a zboží
 7. Zvláštní případy při účtování o materiálových zásobách, zásoby vlastní činnosti
 8. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
 9. Cenné papíry a směnky
 10. Pohledávky
 1. Závazky
 2. Mzdy a zaměstnanci
 3. Zúčtování daní a dotací
 4. Časové rozlišení nákladů a výnosů
 5. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
 6. Náklady a výnosy
 7. Výsledek hospodaření
 8. Účetní uzávěrka
 9. Účetní závěrka
 10. Rozpočty a kalkulace
 11. Vnitropodnikové účetnictví
 12. Daňová evidence příjmů a výdajů
 13. Individuální podnikatel
 14. Vybrané problémy účtování ve společnosti s ručením omezeným
 15. Vybrané problémy účtování v akciové společnosti
 16. Příklady - zadání a řešení

Tuto knížku mám zakoupenu.

Další články