VŠFS – řízení podniku a podnikové finance

Datum vydání: 21. 6. 2017

VŠFS nabízí řadu ekonomických oborů. Uvedu zde seznam předmětů s odkazy na jejich tematický plán.

Studijní plány

Pokud si chceme udělat bližší představu o studiu a jeho rozsahu, lze nahlédnout do studijních plánů pro xlsx bakalářské či xlsx magisterské studium.

Sylaby předmětů

Každý předmět má svůj kód. Konkrétní náplň předmětu lze dohledat v sylabech předmětů. Odkaz na tyto sylaby najdete na stránce o přestupech z jiných škol. VŠFS je ochotna uznávat některé předměty z jiných VŠ či VOŠ. U VOŠ daného zaměření dle mých informací obvykle uzná jeden rok. V sylabech se zadá kód předmětu, a když pak kliknete na vyhledaný kód, tak se rozbalí obsahová náplň předmětu, kdo předmět učí, je uvedena povinná a doporučená literatura a podmínky pro udělení zápočtu či složení zkoušky. V informačním systému by po přihlášení měly být přístupné i materiály pro výuku. Nepřihlášený uživatel se k nim bohužel nedostane. Nicméně konkrétní materiály lze dosti často dohledat podle jména učitele a jeho stránek na webu.

Rozsah učiva bakalářského celkem výstižně je obsažen v předpokládaných znalostech na magisterské studium.

Bakalářské studium

1. ročník

1. semestr

Kód předmětu Název předmětu
B_AJ_1 Anglický/Německý jazyk 1
B_AS Aplikační software*
B_MiE Mikroekonomie
B_ZSPr Základy soukromého práva
B_MaB_1 Matematika B 1
B_Uc_1 Účetnictví 1

2. semestr

Kód předmětu Název předmětu
B_AJ_2 Anglický/Německý jazyk 2
B_MM Moderní management
B_MaE Makroekonomie
B_Soc_C Sociologie C
B_MaB_2 Matematika B 2
B_Uc_2 Účetnictví 2

2. ročník

3. semestr

Kód předmětu Název předmětu
B_AJ_3 Anglický/Německý jazyk 3
B_PrSt Pravděpodobnost a statistika
B_PF_A1 Podnikové finance A 1
B_VET Vývoj ekonomických teorií
B_VF Veřejné finance
B_RP_A1 Řízení podniku A 1
B_MKE Manažerská kultura a etika
B_CpZ_1 Čínský jazyk pro začátečníky 1*
B_AFUc Aplikace finančního účetnictví v praxi

4. semestr

Kód předmětu Název předmětu
B_XJ_4 Anglický/Německý jazyk 4
B_BSeRP Bakalářský seminář ŘP
B_PF_A2 Podnikové finance A 2
B_MOV Mezinárodní obchodní vztahy
B_FAP Finanční analýza podniku
B_RP_A2 Řízení podniku A 2
B_ZZP Založení a zánik podniku
B_CpZ_2 Čínský jazyk pro začátečníky 2*
B_ODOP Optimalizace daní a odvodů podniku
B_ROM Řízení oběžného majetku

3. ročník

5. semestr

Kód předmětu Název předmětu
B_AJ_5 Anglický/Německý jazyk 5
B_BPRP_1 Bakalářský projekt ŘP 1
B_FIM Finanční a investiční matematika
B_BaPo Bankovnictví a pojišťovnictví
B_ZFP Zdroje financování podniku
B_RVZ_B Řízení vztahů se zákazníky B
B_PD Podnik a daně

6. semestr

Kód předmětu Název předmětu
B_AJ_6 Anglický/Německý jazyk 6
B_BPRP_2 Bakalářský projekt ŘP 2
B_Aud Auditing
B_RLZ Řízení lidských zdrojů
B_BM Business model
B_IR Investiční rozhodování

Magisterské studium

1. ročník

1. semestr

Kód předmětu Název předmětu
N_MiE Mikroekonomie
N_SRLZ Strategické řízení lidských zdrojů
N_FRP Finanční řízení podniku
N_StRP Strategické řízení podniku
N_DTP Daňová teorie a politika
N_RCP Řízení cenové politiky

2. semestr

Kód předmětu Název předmětu
N_MaE Makroekonomie
N_DSeRP Diplomový seminář ŘP
N_ROb Řízení obchodu
N_UcS Účetní systémy
N_Lob Lobbying
N_MNK Management napříč kulturami

2. ročník

3. semestr

Kód předmětu Název předmětu
N_DPRP_1 Diplomový projekt RP 1
N_Cn Controlling
N_IB International Business*
N_MRP Marketingové řízení podniku
N_LS Logistické systémy
N_VSK Vedení a správa korporací

4. semestr

Kód předmětu Název předmětu
N_DPRP_2 Diplomový projekt RP 2
N_OP Oceňování podniku
N_RIn Řízení inovací a změn
N_MaEk_A Manažerská ekonomika A
N_RKv Řízení kvality
N_RTy Řízení týmů
N_AVFT Aktuální vývoj na finančních trzích
N_THM Teorie her pro manažery

Další články