VŠFS – finance

Datum vydání: 21. 8. 2022

VŠFS nabízí řadu ekonomických oborů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. Uvedu zde seznam předmětů s odkazy na jejich tematický plán oboru financí, které lze studovat jak v bakalářském, magisterském i doktorském studiu.

Studijní plány programu financí

Pokud si chceme udělat bližší představu o studiu a jeho rozsahu, lze nahlédnout do studijních plánů pro pdf bakalářské či pdf magisterské či pdf doktorské studium.

Sylaby předmětů

Každý předmět má svůj kód. Konkrétní náplň předmětu lze dohledat v sylabech předmětů. Odkaz na tyto sylaby najdete na stránce o přestupech z jiných škol. VŠFS je ochotna uznávat některé předměty z jiných VŠ či VOŠ. U VOŠ daného zaměření dle mých informací obvykle uzná jeden rok. V sylabech se zadá kód předmětu, a když pak kliknete na vyhledaný kód, tak se rozbalí obsahová náplň předmětu, kdo předmět učí, je uvedena povinná a doporučená literatura a podmínky pro udělení zápočtu či složení zkoušky. V informačním systému by po přihlášení měly být přístupné i materiály pro výuku. Nepřihlášený uživatel se k nim bohužel nedostane. Nicméně konkrétní materiály lze dosti často dohledat podle jména učitele a jeho stránek na webu.

Bakalářské studium

1. ročník

1. semestr

Kód předmětu Název předmětu
B_AJ_1 Anglický jazyk 1
B_AS Aplikační software
B_Ma_1 Matematika 1
B_SoPr_1 Soukromé právo 1
B_Uc_1 Účetnictví 1
B_MiE Mikroekonomie

2. semestr

Kód předmětu Název předmětu
B_AJ_2 Anglický jazyk 2
B_OS Ochrana spotřebitele
B_Ma_2 Matematika 2
B_Poj Pojišťovnictví
B_Ba Bankovnictví
B_MaE Makroekonomie

2. ročník

3. semestr

Kód předmětu Název předmětu
B_AJ_3 Anglický jazyk 3
B_PrSt Pravděpodobnost a statistika
B_VF Veřejné finance
B_RP_1 Řízení podniku 1
B_PF_1 Podnikové finance 1
Volitelný předmět

4. semestr

Kód předmětu Název předmětu
B_AJ_4 Anglický jazyk 4
B_BSeFI Bakalářský seminář FI
B_DSCR Daňový systém v ČR
B_FIM Finanční a investiční matematika
B_KBa Komerční bankovnictví
B_IBa Investiční bankovnictví
Volitelný předmět

3. ročník

5. semestr

Kód předmětu Název předmětu
B_AJ_5 Anglický jazyk 5
B_BPFi_1 Bakalářský projekt Fi 1*
B_RLZ Řízení lidských zdrojů
B_Aud Auditing
B_UcFI Účetnictví ve finančních institucích
B_RDFI Regulace a dohled nad finančními institucemi
B_PD Podnik a daně
B_Uc_2 Účetnictví 2

6. semestr

Kód předmětu Název předmětu
B_AJ_6 Anglický jazyk 6
B_BPFi_2 Bakalářský projekt Fi 2*
B_FZ Finanční zprostředkování
B_PSt Platební styk
B_CBa Centrální bankovnictví
B_FAP Finanční analýza podniku
B_PF_2 Podnikové finance 2

Magisterské studium

1. ročník

1. semestr

Kód předmětu Název předmětu
N_MFOO Mezinárodní finanční a obchodní operace
N_FD Finanční deriváty
N_TPP Teorie a politika pojištění
N_Em Ekonometrie
N_PrFFS Právo ve financích a finančních službách
N_MiE Mikroekonomie

2. semestr

Kód předmětu Název předmětu
N_DSeFI Diplomový seminář FI
N_MTP Měnová teorie a politika
N_FRP Finanční řízení podniku
N_MaE Makroekonomie
N_ESFS Ekonomika subjektů finančních služeb
N_MBa Moderní bankovnictví
N_OP Oceňování podniku
N_FCn Finanční controlling

2. ročník

3. semestr

Kód předmětu Název předmětu
N_DPFI_1 Diplomový projekt FI 1*
N_IFS_1 International Financial Services 1**
N_RR Řízení rizik
N_FI Finanční investování
N_RDFT Regulace a dohled nad finančními trhy
N_MaMF Matematické modely ve finanční sféře
N_Iro Investiční rozhodování
N_MUc Manažerské účetnictví

4. semestr

Kód předmětu Název předmětu
N_DPFI_2 Diplomový projekt FI 2*
N_IFS_2 International Financial Services 2**
N_FSZS Financování sociálního a zdravotnického systému v ČR
N_OFI Oceňování finančních investic
Volitelný předmět

Další články