Hlavní kniha – A4 na šířku

Datum vydání: 27. 6. 2022

Vzor hlavní knihy „téčka“ určené převážně pro studenty:

Velikost 4 × 4 na šířku

Hlavní kniha – 16 účtů
Hlavní kniha – 16 účtů

Velikost 4 × 4 na šířku – 2 velké účty

Hlavní kniha – 14 účtů
Hlavní kniha – 14 účtů

Velikost 4 × 3 na šířku

Hlavní kniha – 12 účtů
Hlavní kniha – 12 účtů

Velikost 4 × 3 na šířku – 2 velké účty

Hlavní kniha – 10 účtů
Hlavní kniha – 10 účtů

Velikost 3 × 3 na šířku

Hlavní kniha – 9 účtů
Hlavní kniha – 9 účtů

Velikost 3 × 3 na šířku – 1 velký účet

Hlavní kniha – 8 účtů
Hlavní kniha – 8 účtů

Velikost 3 × 3 na šířku – 2 velké účty

Hlavní kniha – 7 účtů
Hlavní kniha – 7 účtů

Další články