Články

Databáze aktuálních daňových tiskopisů

Datum vydání: 13. 1. 2019

Finanční správa: Databáze aktuálních daňových tiskopisů

Oficiální znění zákonů najdete na webu Ministerstva vnitra ve vyhlašované Sbírce zákonů. Pokud si nejste jistí, zda někde opravdu mají aktuální znění, tak je nejlepší se podívat tam.

Daňové zákony 2016

Datum vydání: 25. 3. 2016

Hana Marková: Daňové zákony 2016:

Obsah

 1. Úvod
 2. Významné změny zákona o daních z příjmů
 3. Zákon o daních z příjmů
 4. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
 5. Zákon o dani z nemovitých věcí
 6. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
 7. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
 8. Zákon o dani silniční
 9. Hlavní změny zákona o dani z přidané hodnoty
 10. Zákon o dani z přidané hodnoty
 11. Novely zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních
 12. Zákon o spotřebních daních
 13. Vybraná ustanovení zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
 14. Zákon daňový řád

Tuto knížku mám zakoupenu.

Daně - výklad a praktické příklady 2014

Datum vydání: 29. 10. 2014

Daně - výklad a praktické příklady

Pavel Štohl: Daně – výklad a praktické příklady:

Na trhu je nové vydání knížky Daně dle právního stavu k 1. 1. 2014. Jde o skvělou literaturu. Tuto knížku doporučuji podnikatelům či studentům, pokud chtějí získat základní přehled ohledně nejdůležitějších daní. Literatura není příliš obsáhlá, je celkem levná a vysvětluje problematiku na příkladech. Výklad je na rozdíl od typické účetní a daňové literatury podán srozumitelně – lépe to snad už ani nelze.

Povinnost zveřejnění bankovních účtů

Aktualizováno: 14. 12. 2020, datum vydání: 21. 2. 2013

Novela zákona o DPH přináší povinnost zveřejňování bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost (§ 96 a § 98 písm. d) novely zákona). Dosavadní plátci jsou povinni oznámit správci daně (finančnímu úřadu) čísla svých bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost do 28. února 2013. Osoba povinná k dani je oprávněna určit, která čísla účtů budou zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Čísla bankovních účtů budou uveřejněna k 1. dubnu 2013.

Čísla účtů jednotlivých daní od roku 2013

Aktualizováno: 14. 12. 2020, datum vydání: 19. 2. 2013

Od 1. 1. 2013 se mění čísla účtů jednotlivých daní. Bližší pokyny si můžete přečíst na stránce Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013 finanční  správy.

Číslo účtu příjemce (finančního úřadu) se skládá z předčíslí účtu (jednoznačně určuje druh daně), pomlčky, čísla matriky (určuje vlastní finanční úřad), lomítka a kódu banky 0710 (kód ČNB). Ještě pak je zapotřebí správně vyplnit variabilní a konstantní symbol.

Další články