Články

Zákonná opatření v souvislosti koronavirem

Datum vydání: 24. 4. 2020

Pro dodržení zákona je důležité znát přesná znění sbírek. Sbírky zákonů lze najít přímo na webu Ministerstva vnitra ČR. Jsou tam přístupná podle částky. Aktuální mimořádná opatření a rozhodnutí ke COVID-19 jsou k dispozici na webu Ministerstva zdravotnictví ČR. Další informace lze nalézt na webu koronavirus.mzcr.cz.

Je nutno podotknout, že soud již zrušil čtyři opatření omezující volný pohyb a maloobchod.

Novela zákona o ČNB

Aktualizováno: 22. 5. 2020, datum vydání: 23. 4. 2020

Dne 8. 4. 2020 došlo ke schválení novely zákona o ČNB poslaneckou sněmovnou, kterým se značně rozšiřují její pravomoci. Web České televize v rámci stanice ČT24 v průběhu dne v rámci svých pořadů např. Studio 6 a Studio ČT24 vysílal záznamy z jednání poslanecké sněmovny. Některá vystoupení považuji za klíčová. Kompletní zápis ze schůze je k dispozici na webu poslanecké sněmovny ve stenografickém zápisu 44. schůze ze dne 8. 4. 2020 včetně zvukového záznamu. Na jednání vystoupil i dvakrát guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance byl následně schválen senátem (stenozáznam včetně audio a videozáznamů) na 20. schůzi dne 16. 4. 2020.

Zde je vyjádření člena bankovní rady T. Holuba k novele zákona o ČNB.

Novela byla vyhlášena 24. 4. 2020 ve sbírce zákonů jako předpis 192/2020.

Odpovědnost sportovců, trenérů a organizátorů

Aktualizováno: 22. 9. 2017, datum vydání: 16. 11. 2014

Pokud jde o odpovědnost trenérů, cvičitelů, instruktorů a dále organizátorů závodů apod. uvedu zde pouze odkazy na články, které se touto problematikou zabývají. Zaměřuji se zde převážně na oblast vodních sportů (plavání, otužování, potápění apod.). Je třeba mít na paměti, že články byly napsány podle starého občanského zákoníku a současná právní úprava podle nového občanského zákoníku se může částečně lišit. Ale v hlavních bodech a přístupu k věci se toho moc nemění.

Drobné opravy v bytě hradí nájemce

Aktualizováno: 15. 11. 2013, datum vydání: 15. 11. 2013

Drobné opravy hradí nájemce

Podle § 687 odstavce 3 občanského zákoníku hradí drobné opravy nájemce, pokud není stanoveno jinak.

(3) Nedohodnou-li se pronajímatel s nájemcem jinak, drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou hradí nájemce. Pojem drobných oprav a nákladů spojených s běžnou údržbou bytu upravuje zvláštní právní předpis.

Modrá pyramida a přespoření cílové částky

Aktualizováno: 15. 11. 2013, datum vydání: 11. 7. 2013

Pokud máte starou smlouvu s MPSS (Modrá pyramida stavební spořitelna) např. ještě podle starých všeobecných obchodních podmínek, tak počítejte s tím, že vás Modrá pyramida kontaktuje s nabídkou navýšení cílové částky. Pro srovnání zde jsou nové všeobecné obchodní podmínky.

Jedním z důvodů kontaktu pracovníky Modré pyramidy je, že se cílová částka nemá přespořovat. Dalším důvodem je, že starší smlouvy byly více výhodné pro klienty a méně výhodné pro stavební spořitelny. Stavební spořitelny mají snahu při změně smlouvy (např. navýšení cílové částky) změnit podmínky smlouvy na novější, pro klienty méně výhodné. Dostal se mi do rukou návrh jedné takové smlouvy a makretingové akce.

Odstupné za uvolnění bytu

Aktualizováno: 13. 10. 2013, datum vydání: 22. 12. 2012

Osvobození od daně z příjmů

Přijetí odstupného za uvolnění bytu musí být správci daně (finančnímu úřadu) oznámeno do konce zdaňovacího období (tj. do 31.12.) toho roku, ve kterém k přijetí odstupného došlo viz § 4 odst 1 písmena u):

Bezplatná právní poradna Praha 8

Aktualizováno: 17. 7. 2014, datum vydání: 29. 6. 2012

V Řešovské 518/3 v Bohnicích (OC Odra) je v advokátní kanceláři Michaely Šafářové otevřena bezplatná právní poradna.


Poznámka: Já (Jitka Vachtová) bezplatnou právní poradnu nenabízím, nejsem právnička. Toto je pouze můj kraťoučký článeček, ve kterém je uveden odkaz na právničku (Michaelu Šafářovou). Pokud chcete poradit, musíte kontaktovat Michaelu Šafářovou, případně jiné bezplatné právní poradny. Stačí dát do vyhledávače výraz „bezplatná právní poradna“! Bezplatné právní poradny byste měli najít na jednotlivých webech konkrétních městských částí Prahy.

Pracovní smlouva - náležitosti

Aktualizováno: 11. 10. 2013, datum vydání: 28. 9. 2011

Předem bych chtěla předeslat, že nejsem právník, proto není vyloučen nějaký můj omyl v některých záležitostech. Nicméně pracovní právo jsem celkem narychlo prostudovala (koupila jsem si pro tento účel knížku Zákoník práce s komentářem k 1.1.2011, Zákoník práce - komentář a Zákoník práce 2011 úplné znění) a trochu zkonzultovala situaci s právníky.

Měla jsem před sebou z mého pohledu dosti nekorektní pracovní smlouvu a nechtěla jsem zbytečně „strčit hlavu do oprátky“. Jednalo se o pracovní pozici ve veliké softwarové společnosti, zajišťující software pro banky a jiné finanční instituce. O pracovní pozici jsem celkem dosti stála. Vzhledem k renomé této firmy bych však čekala serióznější jednání spočívající v prvé řadě v korektní pracovní smlouvě. Jsem celkem zvědavá, s čím se setkám v praxi dál.

Obtěžující reklamní telefonáty

Aktualizováno: 15. 12. 2012, datum vydání: 22. 5. 2011

Určitě jste se setkali s obtěžujícími reklamními hovory. Vychytralost firem v tomto ohledu skoro nezná mezí. Někdy si dokonce ověřují číslo automatem, který hovor ihned položí. Reklamními hovory jsou pak pověřovány firmy, které Vám volají někdy i několikrát po sobě.

Jedna s možností, jak si telefonní číslo alespoň trochu prověřit, je internetová služba whocallsme či obdobný český projekt kdovolal.cz. Tam uživatelé zapisují podezřelá telefonní čísla a jsou u nich komentáře.

Další články