Články

Evidence DPH

Datum vydání: 18. 9. 2020

Vzor evidence DPH určené převážně pro studenty:

Tuzemsko

Evidence DPH
Evidence DPH

Americký deník

Datum vydání: 29. 8. 2020

Americký deník může používat pouze účetní jednotka, která vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (tedy pouze fyzická osoba, která nemá povinný audit). Jedná se o spojení hlavní knihy a deníku do jedné evidence. Lze účtovat pouze na účtové skupiny.

Vzor amerického deníku určený převážně pro studenty:

Hustší řádkování

Číslované položky

Americký deník – hustší číslovaný
Americký deník – hustší číslovaný

Výkaz provedených výkonů

Aktualizováno: 1. 9. 2020, datum vydání: 1. 5. 2012

Vzor výkazu provedených výkonů pro vnitropodnikové účetnictví určený převážně pro studenty:

Výkaz provedených výkonů
Výkaz provedených výkonů

Kalkulace

Aktualizováno: 15. 6. 2020, datum vydání: 4. 3. 2012

Vzor kalkulace určený převážně pro studenty:

Kalkulace pro plátce DPH

Kalkulační vzorec – pro jeden výrobek
Kalkulační vzorec plátce DPH – pro jeden výrobek

Příkaz k úhradě

Aktualizováno: 20. 6. 2020, datum vydání: 4. 3. 2012

Vzor příkazu k úhradě určený převážně pro studenty:

Příkaz k úhradě
Příkaz k úhradě

Pokladní kniha

Aktualizováno: 2. 5. 2020, datum vydání: 4. 3. 2012

Vzor pokladní knihy určený převážně pro studenty:

Pokladní kniha
Pokladní kniha

Obratová předvaha

Aktualizováno: 15. 6. 2020, datum vydání: 4. 3. 2012

Vzor obratové předvahy určený převážně pro studenty:

Obratová předvaha
Obratová předvaha

Kniha přijatých a vydaných faktur

Aktualizováno: 15. 6. 2020, datum vydání: 4. 3. 2012

Vzor knihy přijatých a vydaných faktur určený převážně pro studenty:

Kniha přijatých a vydaných faktur
Kniha přijatých a vydaných faktur

Skladní karta

Aktualizováno: 20. 6. 2020, datum vydání: 4. 3. 2012

Vzor skladní karty určený převážně pro studenty:

Skladní karta zásob
Skladní karta zásob

Inventarní karta

Aktualizováno: 6. 6. 2020, datum vydání: 3. 3. 2012

Vzor inventární karty určený převážně pro studenty:

Daňové odpisy

Inventární karta douhodobého majetku
Inventární karta douhodobého majetku

Deník

Aktualizováno: 2. 5. 2020, datum vydání: 2. 3. 2012

Vzor účetního deníku určený převážně pro studenty:

Účetní deník

Deník
Deník

Deník příjmů a výdajů

Aktualizováno: 20. 6. 2020, datum vydání: 27. 2. 2011

Zde je deník příjmů a výdajů určený pro daňovou evidenci, nikoli účetnictví!

Vzor deníku určený převážně pro studenty:

Peněžní deník na šířku

Peněžní deník s hustšími řádky

peněžní deník – hustší s očíslovanými položkami 1 až 25
peněžní deník – hustší s očíslovanými položkami 1 až 25

Rozvaha a výsledovka

Aktualizováno: 2. 2. 2013, datum vydání: 26. 2. 2011

Stáhněte si vzor rozvahy a výsledovky určený převážně pro studenty:

Závěrka ve formě „téčka“ pro studenty

krátká verze

Další články