Články

Evidence DPH

Aktualizováno: 1. 1. 2013, datum vydání: 1. 1. 2013

Vzor evidence DPH určené převážně pro studenty:

Tuzemsko

Evidence DPH

Výkaz provedených výkonů

Aktualizováno: 1. 5. 2012, datum vydání: 1. 5. 2012

Vzor výkazu provedených výkonů pro vnitropodnikové účetnictví určený převážně pro studenty:

Výkaz provedených výkonů

Americký deník

Aktualizováno: 9. 3. 2012, datum vydání: 9. 3. 2012

Americký deník může používat pouze účetní jednotka, která vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (tedy pouze fyzická osoba, která nemá povinný audit). Jedná se o spojení hlavní knihy a deníku do jedné evidence. Lze účtovat pouze na účtové skupiny.

Vzor amerického deníku určený převážně pro studenty:

Hustší řádkování

Číslované položky

Americký deník - hustší číslovaný

Kalkulace

Aktualizováno: 4. 3. 2012, datum vydání: 4. 3. 2012

Vzor kalkulace určený převážně pro studenty:

Kalkulace pro plátce DPH

Kalkulace pro plátce DPH - dva výrobky

Příkaz k úhradě

Aktualizováno: 4. 3. 2012, datum vydání: 4. 3. 2012

Vzor příkazu k úhradě určený převážně pro studenty:

Příkaz k úhradě

Pokladní kniha

Aktualizováno: 2. 5. 2020, datum vydání: 4. 3. 2012

Vzor pokladní knihy určený převážně pro studenty:

Pokladní kniha
Pokladní kniha

Obratová předvaha

Aktualizováno: 4. 3. 2012, datum vydání: 4. 3. 2012

Vzor obratové předvahy určený převážně pro studenty:

Obratová předvaha

Skladní karta

Aktualizováno: 4. 3. 2012, datum vydání: 4. 3. 2012

Vzor skladní karty určený převážně pro studenty:

Skladní karta zásob

Hlavní kniha

Aktualizováno: 4. 3. 2012, datum vydání: 2. 3. 2012

Vzor hlavní knihy „téčka“ určené převážně pro studenty:

Hlavní kniha

Deník

Aktualizováno: 2. 5. 2020, datum vydání: 2. 3. 2012

Vzor účetního deníku určený převážně pro studenty:

Účetní deník

Deník
Deník

Deník příjmů a výdajů

Aktualizováno: 4. 3. 2012, datum vydání: 27. 2. 2011

Zde je deník příjmů a výdajů určený pro daňovou evidenci, nikoli účetnictví!

Vzor deníku určený převážně pro studenty:

Formáty deníku

na šířku

na výšku

Rozvaha a výsledovka

Aktualizováno: 2. 2. 2013, datum vydání: 26. 2. 2011

Stáhněte si vzor rozvahy a výsledovky určený převážně pro studenty:

Závěrka ve formě „téčka“ pro studenty

krátká verze

Další články