Články

Odpovědnost sportovců, trenérů a organizátorů

Aktualizováno: 22. 9. 2017, datum vydání: 16. 11. 2014

Pokud jde o odpovědnost trenérů, cvičitelů, instruktorů a dále organizátorů závodů apod. uvedu zde pouze odkazy na články, které se touto problematikou zabývají. Zaměřuji se zde převážně na oblast vodních sportů (plavání, otužování, potápění apod.). Je třeba mít na paměti, že články byly napsány podle starého občanského zákoníku a současná právní úprava podle nového občanského zákoníku se může částečně lišit. Ale v hlavních bodech a přístupu k věci se toho moc nemění.

Pojištění domácnosti a nemovitostí

Aktualizováno: 22. 9. 2017, datum vydání: 12. 4. 2012

1 Neživotní pojištění

Pojištění domácnosti a pojištění nemovitostí je jedním ze základních produktů neživotního pojištění. Patří mezi neživotní majetková pojištění. Většina smluvních podmínek pro pojištění domácnosti i nemovitosti je dosti podobná či shodná.

Rozdělení typů pojištění

Zdroj: Slabikář finanční gramotnosti, učebnice základních 7 modulů finanční gramotnosti, ISBN 978-80-254-4207-4

Právní úprava pojišťovnictví

Aktualizováno: 22. 9. 2017, datum vydání: 9. 4. 2012

Právní předpisy – ČR

Další předpisy

Přehled pojistných produktů

Aktualizováno: 22. 9. 2017, datum vydání: 24. 10. 2011

Zdroj: výroční zpráva 2010 (str. 48/88) České asociace pojišťoven – výroční zprávy.

Další pěkné rozdělení je vidět na stránce pojistných produktů České asociace pojišťoven. U daného pojištění je uveden výčet pojišťoven, které daný produkt nabízejí. Jednodušší rozdělení pojistných produktů je na stránkách finančního vzdělávání – pojistné produkty.

Další články