Články

Maturitní okruhy z účetnictví 2019

Datum vydání: 19. 11. 2019

Stáhněte si: vzorový účtový rozvrh pro podnikatele.

Pavel Štohl, Vladimír Klička: Maturitní okruhy z účetnictví 2019

Obsah

 1. Právní úprava účetnictví
 2. Dokumentace
 3. Inventarizace
 4. Dlouhodobý majetek
 5. Odepisování a vyřazování dlouhodobého majetku
 6. Zásoby materiálu a zboží
 7. Zvláštní případy při účtování o materiálových zásobách, zásoby vlastní činnosti
 8. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
 9. Cenné papíry a směnky
 10. Pohledávky

Učebnice účetnictví 2019 III. díl

Datum vydání: 19. 11. 2019

Pavel Štohl: Učebnice účetnictví 2019 III. díl

Obsah

 1. Opakovací příklad
 2. Účetní závěrka
 3. Finanční analýza
 4. Formy podnikání z účetního a daňového hlediska
 5. Manažerské účetnictví
 6. Mezinárodní účetní standardy

Tuto knížku mám zakoupenu. Mám udělány veškeré příklady této učebnice 2010!

Daňová evidence 2019

Datum vydání: 19. 11. 2019

Stáhněte si: deník příjmů a výdajů.

Pavel Štohl: Daňová evidence praktický průvodce 2019

Obsah

 1. Úvod
 2. Složky majetku a závazků
 3. Vedení daňové evidence
 4. Mzdy a zaměstnanci
 5. Pojistné na sociální zabezpečení OSVČ
 6. Zdravotní pojištění OSVČ
 7. Cestovní náhrady
 8. Vybrané daňové a nedaňové výdaje

Tuto knížku mám zakoupenu. Mám udělány veškeré příklady této knížky z roku 2009!

Účetní a daňová specifika společnosti s ručením omezeným

Aktualizováno: 19. 11. 2019, datum vydání: 24. 3. 2012

Hana Březinová, Pavel Štohl: Účetní a daňová specifika společnosti s ručením omezeným

Obsah

 1. Společnost s ručením omezeným jako podnikatelský subjekt a porovnání s podnikáním fyzické osoby
 2. Založení a vznik společnosti s r. o.
 3. Právní úprava jednatelů a jejich odměňování
 4. Příjmy společníků
 5. Půjčky do společnosti od společníků a jiných osob a půjčky ze společnosti
 6. Vlastní kapitál společnosti v účetních a daňových souvislostech
 7. Peněžité a nepeněžité vklady společníků do společnosti
 8. Zvyšování a snižování základního kapitálu společnosti
 9. Příplatky mimo základní kapitál
 10. Účetní uzávěrka ve společnosti s r. o. a úprava výsledku hospodaření na základ daně
 11. Rozdělení výsledku hospodaření společnosti s ručením omezeným
 12. Účast a zánik účasti společníka ve společnosti
 13. Zrušení a zánik společnosti
 14. Řešení úloh

Další články