Články

Daň z příjmů fyzických osob 2019

Datum vydání: 15. 4. 2020

Ráda využívám originální formuláře vydané přímo úřady. Zde jsou odkazy pro stažení.

Interaktivní formuláře pro rok 2019

Zákon o daních z příjmů

iDoklad.cz - EET zdarma z trhu pomalu mizí

Datum vydání: 17. 6. 2017

Bláhově jsem si myslela, že stát poskytne internetovou aplikaci, kterou bude moci každý podnikatel využít pro EEE (elektronickou evidenci tržeb). Stát poskytl pouze rozhraní a nechal na firmách, ať vytvoří patřičný software i hardware s tím, že stát žádným způsobem negarantuje funkčnost takovéhoto řešení.

Na trhu se objevilo několik softwarů i pokladen. U většiny softwarů je nutno platit paušální poplatek, který se pohybuje kolem 250 Kč až 300 Kč měsíčně. U firem, které nabízejí software zdarma (např. Kasa FIK), je obvykle software napojen na jejich drahý hardware. Prostě peníze si vezmou jinak… Pokud máte např. nízké tržby, tak vám stejně odpočet z daní za pokladnu nepomůže, protože pokladu budete si muset pořídit a slevu na dani pro nízké příjmy nezískáte.

Jak zdanit příjem z pronájmu

Aktualizováno: 15. 11. 2013, datum vydání: 15. 11. 2013

Co nám říkají zákony

Uvedu zde citace zákonů a pokynu GFŘ s mým krátkým komentářem. Citace jsou napsány kurzívou, můj komentář normálním písmem. Důležité partie jsem udělala tučně. Text zákona říká sám to nejdůležitější, co je třeba vědět.

Občanský zákoník

§ 686
(1) Nájemní smlouva musí obsahovat označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu.

Nebo-li ve smlouvě by zvlášť mělo být uvedeno nájemné a zvlášť poplatky za služby (teplo, voda, plyn, elektřina apod.). Nájemce bude platit nájemné + poplatky za služby.

Další články