Články

Daň z příjmů fyzických osob 2023

Datum vydání: 24. 3. 2024

Využívám originální formuláře vydané přímo úřady. Zde jsou odkazy pro stažení.

Interaktivní formuláře pro rok 2023

Zákon o daních z příjmů

Přiznání je nutné podat v listinné (papírové) podobě do úterý 2. dubna 2023, elektronické podání do 2. května 2023. Daňovým poplatníkům, kterým přiznání podává daňový poradce a povinně auditované firmy mohou odevzdat daňové přiznání až do 1. července 2023.

iDoklad.cz - EET zdarma z trhu pomalu mizí

Datum vydání: 17. 6. 2017

Bláhově jsem si myslela, že stát poskytne internetovou aplikaci, kterou bude moci každý podnikatel využít pro EEE (elektronickou evidenci tržeb). Stát poskytl pouze rozhraní a nechal na firmách, ať vytvoří patřičný software i hardware s tím, že stát žádným způsobem negarantuje funkčnost takovéhoto řešení.

Na trhu se objevilo několik softwarů i pokladen. U většiny softwarů je nutno platit paušální poplatek, který se pohybuje kolem 250 Kč až 300 Kč měsíčně. U firem, které nabízejí software zdarma (např. Kasa FIK), je obvykle software napojen na jejich drahý hardware. Prostě peníze si vezmou jinak… Pokud máte např. nízké tržby, tak vám stejně odpočet z daní za pokladnu nepomůže, protože pokladu budete si muset pořídit a slevu na dani pro nízké příjmy nezískáte.

Jak zdanit příjem z pronájmu

Aktualizováno: 14. 12. 2020, datum vydání: 15. 11. 2013

Co nám říkají zákony

Uvedu zde citace zákonů a pokynu GFŘ s mým krátkým komentářem. Obsah textu odpovídá stavu k roku 2013, kdy platil ještě starý občanský zákoník. Citace jsou napsány kurzívou, můj komentář normálním písmem. Důležité partie jsem udělala tučně. Text zákona říká sám to nejdůležitější, co je třeba vědět.

Občanský zákoník

§ 686
(1) Nájemní smlouva musí obsahovat označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu.

Nebo-li ve smlouvě by zvlášť mělo být uvedeno nájemné a zvlášť poplatky za služby (teplo, voda, plyn, elektřina apod.). Nájemce bude platit nájemné + poplatky za služby

Další články