Články

Přehled ČSSZ 2022

Datum vydání: 1. 5. 2023

Využívám originální formuláře vydané přímo úřady. Zde jsou odkazy pro stažení.

ČSSZInteraktivní formulář na ePortálu

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2022ČSSZ – tiskopisy OSVČ

Formuláře jsou k dispozici v obyčejném pdf k ručnímu vyplnění (včetně pokynů), tak je zde online možnost interaktivního vyplnění formuláře přes webový prohlížeč. Online podobu formuláře doporučuji, formulář sám počítá a doplňuje některé položky.

Další články